Logo Fireflies

Wdrażamy różnorodność

Zróżnicowane miejsce pracy ma wiele zalet, a umiejętne kierowanie takim zespołem zapewni nam wiele korzyści. Plusy to między innymi większa efektywność zespołu, lepsza atmosfera i zdrowe relacje  … możemy tu wymieniać wiele innych zalet. To wszystko już wiesz.  Jeżeli chcesz odpowiedzieć na pytanie

 

Jak wdrożyć różnorodność w organizacji ?

Zaczynamy od odpowiedzenia na pytanie “Dlaczego?”

• Aby zwiększyć konkurencyjność naszych produktów
• Aby zwiększyć możliwość dotarcia do nowych klientów
• Aby przedsiębiorstwo przyniosło większe zyski
• Aby zaadresować aspekty ESG – z naciskiem na odpowiedzialność społeczną
…. Aby …

Przygotowujemy analizę As-Is

• Aby zobaczyć jak rozumieją różnorodność osoby zarządzające organizacją, a jak osoby na stanowiskach liniowych
• Aby zobaczyć na czym nam zależy, a co nas „boli / uwiera” z obu perspektyw.

Na tym etapie dużo rozmawiamy, między innymi po to aby podnieść świadomość organizacji przed uruchomieniem działań wdrożeniowych.

Przygotowujemy liderów, określamy oczekiwane KPI aby wdrażać tu omawialiśmy trzy aspekty – Employer Branding , Rekrutacje, D&I ,

Employer Branding – Aktywności skierowane na przyciągniecie tej grupy, na której nam najbardziej zależy. Tak aby w przyszłości posiadać osoby z potencjałem rekrutacyjnym . Często jest to proces długoterminowy. Przy employer brandingu możemy wykorzystać w roli ambasadorów przedsięwzięcia osoby, które już posiadamy w organizacji, a które pochodzą z naszej grupy docelowej. (Wcześniej przygotowując do pełnienia funkcji ambasadorek / ambasadorów)

Rekrutacje – pamiętając, że zatrudniamy po to aby mieć różne perspektywy widzenia w organizacji prowadzimy procesy rekrutacyjne zwracając uwagę na poszukiwane kompetencje / wartości

D&I – włączając różnorodność w organizacji dbamy zarówno o grupę włączaną, jak i też całe otoczenie mając na uwadze, że dbamy o wszystkich członków zespołu.

Przygotowujemy wkład do raportowania ESG, bo warto się pochwalić czego dokonaliśmy w organizacji