Logo Fireflies

RODO

Polityka Prywatności


  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzebę realizacji usług Fireflies  jest firma Firefly Michał Nowakowski z siedzibą przy ul. Wyrzykowskiego 1/90 03-142 w Warszawie. NIP 727-235-81-85 realizująca
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym uczestnik może skontaktować się w sprawach jego danych osobowych: michal@fireflies.energy
  3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą dla celu organizacji szkoleń oraz webinarów a także możliwości kontaktu po wypełnieniu formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie
  4. Odbiorcą danych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych oraz mogą nimi być podmioty współpracujące w ramach realizacji usług, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane przez Fireflies to:  imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, NIP firmy
  6. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres świadczenia usług przez Firefly
  7. Podstawę do przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit. E (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – obowiązek prawny wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO
  8. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO: prawo dostępu do danych i ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu. Jeżeli Uczestnik lub zwycięzca uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.