Fireflies enetgy_logo web (RGB)

Mentoring

Gotowi do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem aby móc pójść na skróty .

W słowie „Gotowość” zawarta jest świadomość swojej wiedzy, doświadczenia budowanego latami, a także chęć dzielenia się swoim dorobkiem z innymi. To charakterystyka dobrego mentora. Mentora, a nie doradcy, bo to nie o doradzanie chodzi.

Mentoring to pokazanie swojej perspektywy, swoich ścieżek, wyborów, tak, aby Mentee mógł z tego czerpać wypracowując swój „własny skrót”

Programy Mentoringowe - wsparcie Fireflies

Fireflies wspiera wszystkie etapy życia programów mentoringowych,

Jesteśmy dla Ciebie, po to, aby stworzyć dla Twojej organizacji kompleksowy program mentoringowy. Zajmujemy się wdrożeniem, administracją i koordynacją. Wspieramy również Twoją organizację tam, gdzie nasza obecność i doświadczenie podniesie jakość poszczególnych obszarów.

Możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie:

Przed decyzją o uruchomieniu programu

– Praca nad celami, efektami, wartościami wdrażanego programu

Faza przygotowania programu do jego uruchomienia

– Praca nad konstrukcją programu

– Przygotowanie niezbędnych dokumentów i materiałów wspierających uczestników programu

– Wybór optymalnych narzędzi pracy mentorów

– Wstępne szkolenia dla Mentorów

Podczas trwania programu

– Szkolenia z rozwoju kompetencji mentorskich

– Szkolenia Mentee

– Superwizje grupowe oraz indywidualne

– Administracja programu

Otwarte programy mentoringowe organizowane przez Fireflies

W różnorodności drzemie ogromna moc, energia i siła . Poczujmy to – zaprośmy różnorodność do siebie. Poszanowanie różnic, jakie występują między ludźmi, to jedna z podstawowych wartości. Włączanie niepełnosprawnych często dla organizacji stanowi wyzwanie, a nie musi tak być. Program mentoringowy (nie)Pełnosprawni w Pracy – Zaproś różnorodność do siebie. ma za zadanie wspierać budowanie otwartego miejsca pracy, gdzie niepełnosprawność innych będzie stanowiła wartość.