Logo Fireflies

Rozwój liderów i ich zespołów

Świat, który znaliśmy jeszcze jakiś czas temu, zmienił się. Za nami okres pandemii, która wpłynęła na sposób pracy i zarządzania, rzucając nam zupełnie nowe wyzwania. Wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą, przebudowała nasze systemy wartości i rzuciła inne światło na ryzyka związane z globalnym rynkiem.

W odpowiedzi na zmieniające się czasy i potrzeby liderów oraz ich zespołów w Fireflies proponujemy nowe spojrzenie na rozwój kompetencji liderskich, spojrzenie dostosowane do dzisiejszych realiów oraz wyzwań z nimi związanych. Nasz cel to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również poszukiwanie inspiracji do działania w inny, lepszy sposób.

Czas spędzony z Firefiels to czas z ekspertami dzielącymi się wiedzą i bogatym doświadczeniem. Wspieramy na wszystkich etapach rozwoju managera od „first time managera” do etapu executive poziom CxO w organizacjach. Do rozwoju kompetencji liderów wykorzystujemy różne narzędzia i metody dopasowując je do ich indywidualnych potrzeb, potrzeb ich zespołów oraz specyfiki firmy.

 • Prowadzimy szkolenia.
 • Realizujemy procesy coachingowe i mentoringowe (indywidualne i grupowe).
 • Wspieramy jako „Thinking partnerzy” (poziom executive).

Spojrzenie z dystansu okiem osoby spoza organizacji często pomaga zobaczyć więcej, dostrzec mocne i słabe strony. Współpraca z coachem, mentorem lub thinking partnerem to okazja, by:

 • przedyskutować nurtujące Cię kwestie i problemy z zaufaną, niezależną i bezstronną osobą osadzoną w biznesie,
 • znaleźć i wypracować nowe, efektywniejsze metody działania,
 • lepiej zorganizować procesy w organizacji, co przełoży się na jej większą efektywność.

Korzyści, jakie ze współpracy z nami wyniesiesz lider to:

 • lepsze przygotowanie do roli managera,
 • podniesienie kompetencji liderskich będących odpowiedzią na zmieniające się czasy i potrzeby pracowników,
 • lepsza komunikacja, współpraca i relacje w zespole,
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników,
 • umiejętności pomocne w efektywnym wprowadzaniu zmian i zarządzaniu nimi w firmie.

Rozwój liderów i ich zespołów to misja Fireflies. Pomagamy tworzyć organizacje przyszłości.