Logo Fireflies

(nie)Pełnosprawni w Pracy

W różnorodności drzemie ogromna moc, energia i siła .

Poczujmy to – zaprośmy różnorodność do siebie. Poszanowanie różnic, jakie występują między ludźmi, to jedna z podstawowych wartości. Włączanie niepełnosprawnych często dla organizacji stanowi wyzwanie, a nie musi tak być.

Już dzisiaj uruchamiamy program mentoringowy (nie)Pełnosprawni w Pracy – Zaproś różnorodność do siebie.

Nasz program mentoringowy ma za zadanie wspierać budowanie otwartego miejsca pracy, gdzie niepełnosprawność innych będzie stanowiła wartość.

Osoby z niepełnosprawnością mają świetne zdolności adaptacyjne, są kreatywne, a ich wytrwałość pozwala na pokonywanie przeszkód dnia codziennego. Te cechy powoduje, że otwierając się na osoby z niepełnosprawnością nie ryzykujesz zmniejszeniem wydajności pracy. Wręcz przeciwnie, firmy oferujące integracyjne środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością osiągały dwukrotnie wyższy dochód niż inne firmy z branży. Potwierdzają to dane opublikowane w raporcie „Getting to Equal: The Disability Inclusion Advantage” analizującym praktyki dotyczące włączania osób z niepełnosprawnością największych firm w Stanach Zjednoczonych i wyniki finansowe firm uczestniczących w Indeksie Równości Osób z Niepełnosprawnością. Badanie realizowane przez Accenture we współpracy z Disability: IN i AAPD

Zapraszamy Ciebie do współtworzenia z nami programu mentoringowego.

Jeżeli masz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi zostań Mentorem naszego programu.

Jeżeli dopiero chcesz zaprosić osoby niepełnosprawne do swoich zespołów zostań Mentee programu.