Logo Fireflies

Uczymy jak być leaderem i współpracować

Oferta szkoleniowa

Nazwa szkolenia Forma Czas
Od managera do lidera Szkolenie dla "młodych " kierowników S 1 dzień
Od Managera do Lidera S 2 dni
Siła różnorodności - kod kolorów O 2 dni
Przywództwo i style kierowania S/O 1 dzień
Cykl życia zespołu S/O 1 dzień

S – stacjonarnie
O – Online

Korzyści

  • Przygotowanie do pełnienia funkcji menedżera
  • Poznanie kompetencji managerskich – wiedza, umiejętności, postawa
  • Nabycie umiejętności sposobu komunikacji dopasowanego do charakteru pracowników
  • Nabycie umiejętności odpowiedniego delegowania zadań
  • Umiejętność budowania relacji w zarządzanym zespole
  • Przełożenie motywacji na produktywność zespołu