Logo Fireflies

Master Minds People & Culture

Mentor Mind;s to program dostosowany do potrzeb danego obszaru biznesowego.

People & Culture – dedykowany dla osób pracujących w obszarach zwanych jako HR (Human Resources) HC (Human Capital), People & Culture czy też po polsku jako Kadry … wiele nazw obszaru, który dba o najcenniejsze dobro każdej organizacji – ludzi. 

Obszary wsparcia Mentoringowego

Założenia logistyczne programu

Program ma charakter otwarty. Łączenie w pary Mentora i Mentee następuje w chwili znalezienia odpowiedniej pary, kiedy Mentee będzie mógł pracować nad swoim wyzwaniem w dziedzinie eksperckości Mentora.

Co to jest coaching?

Formuła spotkań on-line , cykliczność co 3-4 tygodnie.

Dla Mentee

Korzyści z uczestnictwa w programie:

  • Unikalna możliwość kilkumiesięcznej indywidualnej pracy z osobami, które odniosły sukces w biznesie w obszarze People & Culture, skorzystanie z ich wiedzy i doświadczenia w realizacji własnych celów
  • Możliwość stałej konsultacji własnych pomysłów i koncepcji, otrzymanie wsparcia i zrozumienia w zmiennej i wymagającej rzeczywistości
  • Wzmocnienie kluczowych kompetencji związanych z rolą współczesnego lidera, m.in. uważność, odwaga i współdziałanie, co pozwoli świadomie rozwinąć i kształtować własny styl przywódczy w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej.
  • Poszerzenie sieci kontaktów i relacji biznesowych

Warunki udziału Mentee w programie mentoringowym

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości merytorycznej i organizacyjnej programu
osoby przystępujące do niego w roli Mentee zobowiązane są do wniesienia jednorazowej
opłaty administracyjnej w wysokości:

Osoby prywatne:
3 900 PLN netto (4 707 PLN brutto) / os
Osoby delegowane przez Mentora oferta zawarta w sekcji “Dla Mentora”

Dla Mentora

Korzyści z udziału w Programie

  • Zdobycie praktyki mentoringowej
  • Rozwój kompetencji mentoringowych, poznanie profesjonalnych narzędzi i technik prowadzenia procesów mentoringowych
  • Możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem i satysfakcja z faktu wspierania młodszego pokolenia liderów
  • Konfrontacja z podejściem i myśleniem młodszych liderów, sposobem ich funkcjonowania w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, spojrzenie z innej perspektywy na wiele tematów i dylematów lidera.
  • Okazja do wymiany doświadczeń z innymi liderami z największych polskich organizacji, poszerzenie sieci relacji biznesowych

Dodatkowe benefity dla Mentora

Mentor nie wprowadzający Mentee do programu
– Możliwość udziału w peer-mentoringu – 2 900 PLN netto (3 567 PLN brutto)

Mentor wprowadzający do 1-2 Mentee do programu
– Koszt uczestnictwa Mentee skierowanej przez mentora i opłacanego
przez pracodawcę 2 900 PLN netto (3 567 PLN brutto) / os
– Możliwość udziału w peer-mentoringu – 1 900 PLN netto (2 337 PLN
brutto)

Mentor wprowadzający od 3 i więcej Mentee do programu
– Koszt uczestnictwa Mentee skierowanej przez mentora i opłacanego
przez pracodawcę 2 900 PLN netto (3 567 PLN brutto) / os
– Możliwość udziału w peer-mentoringu – 0 PLN