Logo Fireflies

Kim jest mentor ?

Mentor jest doświadczoną osobą, która pełni rolę przewodnika, wsparcia dla mniej doświadczonej osoby. Jego zadanie polega na dzieleniu się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, aby pomóc innym w rozwoju zawodowym ale także osobistym. Mentor działa jako inspirator, wzór do naśladowania i osoba, która udziela wsparcia emocjonalnego.

Na czym polega zadanie mentora ?

Głównym celem mentora jest asystowanie podopiecznemu w rozwoju jej potencjału, osiąganiu celów oraz zdobywaniu nowych umiejętności i kompetencji. Mentor ma za zadanie wspierać swojego podopiecznego, udzielać mu cennych wskazówek i rad, a także motywować do działania.

Podstawą pracy jest stworzenie atmosfery zaufania i otwartości, która pozwala podopiecznemu dzielić się swoimi obawami, wyzwaniami i sukcesami. To zadzieję się gdy Mentor wykaże się cierpliwością, gotowością do słuchania, otwarciem, zainteresowaniem na perspektywę podopiecznego i nie zabraknie mu pokładów empatii.

Mentor wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, aby pomóc podopiecznemu w zdobyciu praktycznych umiejętności, rozwinięciu pewności siebie i podjęciu skutecznych działań. Działa jako przewodnik, który podpowiada odpowiednie kroki, udziela informacji i wskazuje na potencjalne pułapki czy wyzwania.

Jedną z ważnych funkcji mentora jest udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Tak aby Mentee mógł liczyć na szczere i rzetelne oceny swojego postępu, umiejętności czy zachowań. Mentor pomaga identyfikować mocne strony podopiecznego i wspiera w rozwoju obszarów, które wymagają poprawy.

Mentor nie jest jednak osobą, podejmującą decyzje za podopiecznego. Jego zadaniem nie jest rozwiązywanie problemów za niego, ale raczej wspieranie go w samodzielnym myśleniu, podejmowaniu decyzji i działaniu. Mentor stawia pytania, pobudza refleksję i pomaga podopiecznemu znaleźć własne odpowiedzi i rozwiązania.

Wielostronny charakter mentoringu oznacza, że mentor może pełnić rolę zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Może wspierać rozwój zawodowy, pomagać w budowaniu kariery, udzielać wskazówek dotyczących rozwoju umiejętności czy planowania działań. Równocześnie mentor może oferować wsparcie w obszarze rozwoju osobistego, samorealizacji, radzenia sobie z wyzwaniami czy budowania zdrowych relacji.


Nasz zespół to nie tylko osoby posiadające warsztat coachingowi, to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Na stronie można znaleźć zaproponowane obszary prac wraz z ramowymi procesami.  Jesteśmy otwarci na rozmowę o potrzebach,  jeśli w ofercie nie znajdziesz optymalnego dla siebie rozwiązania.