Logo Fireflies

Fireflies na Uniwersytecie Łódzkim

Studia podyplomowe obszaru HR na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wzbogaciliśmy o interaktywne zajęcia o budowie programów mentoringowych z wykorzystaniem narzędzi IT.

Była praca nad 5 perspektywami programów mentoringowych. Razem z grupą studentów wypracowaliśmy co jest niezbędne aby w organizacji mógł program mentoringowy powstać. Druga część warsztatów to analiza jakie elementy można przenieść do świata IT. Tu bazowaliśmy na rozwiązaniu naszego partnera Mentiway.