Logo Fireflies

Dobór mentora

Martyna, pracowała w firmie technologicznej od 12 miesięcy. Podczas co rocznego przeglądu Martyna została zidentyfikowana jako talent i zaproszona do udziału w międzynarodowym programie rozwojowym.  Celem programu rozwojowego było rozwijanie jej umiejętności i przygotowanie do objęcia wyższych stanowisk zarówno w jednostce macierzystej lub w oddziałach za granicą. Martyna była bardzo zaangażowana w pracę, tym samym taka informacja bardzo ją ucieszyła.

Jednym z założeń programu było zapewnienie jej Mentora, który miałby pomóc w jej rozwoju oraz towarzyszyć jej podczas trwania programu rozwojowego. Martyna po roku pracy nie znała jeszcze dobrze organizacji, dlatego też zwróciła się o pomoc do swojej Przełożonej, ponieważ nie do końca rozumiała, czego dokładnie oczekuje się od Mentora, jakie korzyści mogłaby z niego czerpać i kto w organizacji mógłby z nią pracować nad jej wyzwaniem.

Niestety, jak się okazało szefowa miała w tym przypadku własny interes. Zaproponowała Martynie, aby zgłosiła się do Marka, Dyrektora Finansowego w randze Członka Zarządu. Był on bardzo wpływowy w organizacji, i szefowa wiedziała, że pozyskując jego atencję, jej zespół zyska większą widoczność w organizacji, ale również ona sama będzie mogła uzyskać z tego benefity dla siebie.

Martyna wzięła udział w spotkaniach mentoringowych z Markiem, jednakże wraz z biegiem czasu, nie czuła, że wskazany Mentor wspiera ją odpowiednio w rozwoju. Szybko przekonała się również, że wybór Mentora był kierowany prywatnymi interesami menedżera. Wiesz jak historia się skończyła? Niestety Martyna opuściła swoją organizację? 

Dobieranie Mentora dla pracownika to ważny proces, który powinien być oparty na konkretnych potrzebach rozwojowych pracownika. Należy pamiętać, że Mentor powinien być wybierany w sposób obiektywny i niezależny od prywatnych interesów menedżera, aby zapewnić maksymalne korzyści dla rozwoju pracownika i organizacji.

Wreszcie, Mentora należy wybierać na podstawie jego osobowości i stylu pracy. Powinien on być osobą, z którą pracownik czuje się komfortowo i ma swobodę w komunikacji. Powinien też mieć odpowiednie doświadczenie, aby móc udzielić mu cennych rad i wskazówek.

Dobieranie Mentora dla pracownika to ważny proces, który powinien być oparty na konkretnych potrzebach rozwojowych pracownika. Należy pamiętać, że Mentor powinien być wybierany w sposób obiektywny i niezależny od prywatnych interesów menedżera, aby zapewnić maksymalne korzyści dla rozwoju pracownika i organizacji.

Zapraszamy na konferencję Mentoring solo czy w towarzystwie aby dowiedzieć się więcej o procesie doboru pary mentoringowej. Link do zapisu: https://app.mentiway.com/fireflies/konferencja/index