Logo Fireflies

Work / life balance

Work - life balance

Work-life balance to stan, w którym nasze życie zawodowe i prywatne tworzą spójną całość, służą naszym celom i oczekiwaniom oraz są zgodne z naszymi zasadami i wartościami.

Work-life balance  rozumiemy jako proporcjonalny podział naszego czasu między pracę a rodzinę. czasami, Zdarza się, że zapominamy w tym  o swoich potrzebach. Dlatego też rozszerzamy definicje o jeszcze jeden człon – hobby. Czyli Work – Hobby – Life balance. Pomożemy  Ci znaleźć przestrzeń właśnie dla tego środkowego członu, czyli hobby. Należy pamiętać, że osiągnięcie równowagi nie jest zależne od wykonywanego zawodu czy stanowiska. Nie jest wyłącznie podziałem na pracę od … – do …, ale zależy od Ciebie i jest mierzone poczuciem Twojej satysfakcji. Tylko poczucie pełnej harmonii miedzy obszarami naszego życia daje poczucie szczęścia, do którego wszyscy zmierzamy dążymy.

Coaching jest niesamowitym narzędziem pomagającym odkrywać. Pomożemy w odkryciu Twojej równowagi pomiędzy pracą życiem a hobby.

Coach będzie Ci towarzyszył, i wspierał Cię, jeśli:

Potrzebujesz zdefiniować, co sprawia Ci satysfakcję, z czego czerpiesz przyjemność i jakie hobby właśnie dla Ciebie będzie idealne.

Potrzebujesz wygospodarować przestrzeń (czasową, finansową, osobistą) na realizację swojego hobby.

Potrzebujesz znaleźć czas dla siebie i rodziny.

Potrzebujesz znaleźć granicę gdzie kończy się praca, a gdzie zaczyna “życie”.

Jak to się odbywa?​

1 godzina

Czas trwanie jednego spotkania

5 tygodni

Czas trwanie procesu

co tydzień

Częstotliwość sesji

on-line

Forma pracy

Cena za proces w "Work / Life Balace" 1750 PLN (netto)