Logo Fireflies

Coaching Zespołowy

Coaching Zespołowy

Coaching zespołowy to metoda pracy, która polega na wspieraniu pracowników w rozwoju ich umiejętności i kompetencji poprzez indywidualne sesje coachingowe oraz sesje grupowe. 

Coaching zespołowy może przyczynić się do wzrostu efektywności pracy zespołu, poprawy komunikacji i współpracy między pracownikami oraz zwiększenia satysfakcji z pracy.

Kiedy warto rozważyć wprowadzenie coachingu zespołowego w organizacji ?

Poprawa wyników: Jeśli zespół ma trudności z osiąganiem założonych celów, coaching zespołowy może pomóc im w identyfikacji przyczyn tej sytuacji oraz znalezieniu sposobów na ich przezwyciężenie.

Zwiększenie efektywności: Coaching zespołowy może pomóc pracownikom w lepszym planowaniu i organizacji pracy, co przełoży się na wzrost efektywności.

Poprawa komunikacji: Jeśli w zespole panuje nieporozumienie lub brak jest jasnej komunikacji, coaching zespołowy może pomóc w ustanowieniu skutecznych kanałów komunikacji i poprawie współpracy.

Zwiększenie zaangażowania: Jeśli pracownicy są niezadowoleni z pracy lub mają niskie poczucie wpływu na to, co się dzieje w firmie, coaching zespołowy może pomóc zwiększyć ich zaangażowanie i motywację do lepszej pracy.

Radzenie sobie ze zmianami: Jeśli w firmie następuje duża zmiana, np. wprowadzenie nowych technologii lub zmiana struktury organizacyjnej, coaching zespołowy może pomóc pracownikom w lepszym przystosowaniu się do nowych warunków.

 

Jeśli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Walt Disney

Jak to się odbywa?​

2 godziny

Czas trwanie jednego spotkania

4 miesiące

Czas trwanie procesu

co 2 tygodnie

Częstotliwość sesji

on-line

Forma pracy

Cena za proces (8 sesji) "Coachingu Zespołowego" 8800 PLN (netto)

Powyższa wycena jest wyceną przykładową. Każdy proces Coachingu Grupowego dostosowujemy do potrzeb klienta. Przy wstępnej wycenie można założyć koszt jednej sesji zaczynającej się od 1100 PLN (netto)